به روزترین آموزشهای علوم اطلاعات و دانش شناسی

 • Info@armook.ir
 • 02166860387

گواهی حضور آنلاین در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

بارگذاری فایلهای ضبط شده نشستهای پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از روز دوشنبه 4 آذر ماه آغاز شده است، به محض بارگذاری هر کدام از نشستها امکان دریافت گواهی نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد. این خبر طی روزهای آینده تکمیل میشود و فهرست نشستهای بارگذاری شده اعلام خواهد شد.

در حال حاضر افرادی که در نشستهای زیر ثبت نام داشتند می توانند با مراجعه به وب سایت برگزاری آنلاین کنگره پنجم به آدرس libiran.ir/lists فایلهای ضبط شده و گواهی را دریافت نمایند.

 • گواهی حضور برای تمامی افرادی که بصورت کامل در کنگره ثبت نام داشتند، صادر شده است.
 • فیلم و گواهی نشست ایفلا در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست کتابخانه های عمومی در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست کتابخانه ملی در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست سازماندهی دانش در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست افتتاحیه در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست فناوریهای نوظهور در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست کتابخانه های دانشگاهی در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست مدیریت اطلاعات پژوهشی در دسترس قرار گرفت.

به روز رسانی شد 98/09/10:

 • فیلم و گواهی نشست علم سنجی در دسترس قرار گرفت.
 • فیم و گواهی نشست کتابخانه های کودکان در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست کتابخانه های پزشکی در دسترس قرار گرفت.

به روز رسانی شد 98/09/11:

 • فیلم و گواهی نشست اخلاق اطلاعات در دسترس قرار گرفت.
 • فیم و گواهی نشست کتابخانه های آموزشگاهی در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست مطالعات صنفی در دسترس قرار گرفت.

به روز رسانی شد 98/09/12:

 • فیلم و گواهی نشست آرشیو در دسترس قرار گرفت.
 • فیم و گواهی نشست آرشیو دیداری و شنیداری در دسترس قرار گرفت.
 • فیلم و گواهی نشست تاک در دسترس قرار گرفت.
برچسب ها :
اشتراک گذاری :

قسمت دیدگاه بسته شده است.