به روزترین آموزشهای علوم اطلاعات و دانش شناسی

  • Info@armook.ir
  • 02166860387

تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران

با حمایت آرموک

نشست تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران (تاک) برگزار شد

نشست «تاک» به معنای تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران، با حضور دکتر امیررضا اصنافی و دکتر مریم پاکدامن، دبیران نشست، و کاظم حافظیان رضوی در تالار شریعت‌زاده کتابخانه ملی با ارائه ده ایده و تجربه برگزار شد.

در این برنامه ارائه دکتر شعله ارسطو پور به عنوان ایده برگزیده و ارائه فاطمه ترابی به عنوان تجربه برگزیده انتخاب و معرفی شدند. 

پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات