راهبردهای برتر رفتار اطلاع‌یابی مشاركتی در مطالعات علم اطلاعات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره آموزشی اطلاع یابی و اطلاع یابی مشارکتی به صورت…
25
رایگان!